• נוסף לסל קניות:

facebook
facebook
ליצירת קשר

אסורה כל עצירה וחניה של רכב

אסורה כל עצירה וחניה  של רכב

אסורה כל עצירה וחניה של רכב

207
#ב' 29 - 433
תמרור אלומיניום 2 מ"מ מחזיר אור לפי תקנות משרד התחבורה, אסורה כל עצירה וחניה 
של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.
גודל: 50 ס"מ קוטר